Webbaserad utbildning eFrikort 3.0 / 3.1


Inledning

Denna utbildning finns för att användare snabbt och lätt ska kunna sätta sig in i tjänsten eFrikort. En mer omfattande genomgång om hur systemet ska användas finns beskrivet i: Användarhandboken för eFrikort

För att kunna logga in till tjänsten måste du ha ett SITHS kort med rätt behörighet för att använda tjänsten. Samt att din vårdgivare måste vara ansluten till tjänsten.

För att logga in till tjänsten använd denna länk: https://efrikort.cgi.se/efrikort

OBS! Jobbar man i Region Västmanland eller Norrbottens läns landsting så blir frikorten slutgiltiga direkt men man kan ändå stöta på preliminära frikort från andra landsting/regioner.


Kassapersonal - Vanlig Användare

I filmerna nedan visas de vanligaste scenarion som kommer användas i tjänsten. Dessa filmer förutsätter att du är inloggad i tjänsten och har rätt behörighet.

Notera att för att hindra störningar i skarp data i produktionsmiljön används en testmiljö samt testpatienter och testdata i dessa filmer. Patient kommer till kassa i samband med vårdbesök


Patient kommer till kassa i samband med vårdbesök och har kvitton/remsa

Patient har frikort i handen i samband med vårdbesök

Kort om övriga funktioner

Administratörer

Nedan visas en film som visar vad administratörer kan göra som vanliga användare inte har behörighet att utföra.

Notera också att administratörer kan:

  • Ta bort och administrera samtliga avgifter som är registrerad inom vårdhuvudmannen (Vanlig användare kan endast administrera avgifter inom vårdgivaren)
  • Ta bort och ändra samtliga frikort inom vårdhuvudmannen (Även om frikortet är slutgiltigt)